Leveringsvoorwaarden

1. Voorwaarden
Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de FME Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsbank te Den Haag, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.

2. Prijs
Indien niet anders is aangegeven zijn de prijzen in de prijslijst bruto in Euro's per meter of per stuk, exclusief BTW, af fabriek.

3. Korting
Op de vermelde prijzen zijn per order, afhankelijk van artikelgroep en ordergrootte, kortingen mogelijk. Zie paragraaf 12: kortingen.

Voor grote opdrachten, afroeporders en jaarcontracten gelden speciale voorwaarden. In voorkomende gevallen verzoeken wij u hierover contact met ons op te nemen.

4. Levering
Leveringen met een orderwaarde groter dan € 250,00 geldt een franco aflevering per auto, ongelost, via de verharde weg, op een adres in Nederland exclusief de Zeeuwse- en waddeneilanden. Buizen en hulpstukken groter dan 710 zijn af fabriek.

5. Orderkosten
Voor leveringen met een orderwaarde onder € 250,00 berekenen wij € 15,00 transportkosten.

6. Betaling
Netto, binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien door u een vooraf overeengekomen leveringsdatum wordt uitgesteld, dan blijft de eerst overeengekomen leveringsdatum als factuurdatum gehandhaafd.

De goederen kunnen dan nog maximaal 1 week bij Handelsonderneming Spirair B.V. - handelend onder de naam Spirair Luchttechniek - worden opgeslagen voor uw rekening en risico. De opslag geschiedt in principe altijd in de open lucht en zonder enige bescherming.

7. Reglement met betrekking tot retourzendingen
Retourzendingen kunnen alleen plaatsvinden wanneer e.e.a. is opgenomen met onze verkoop. Een overzicht van de te retourneren goederen, van u ontvangen samen met het betreffende factuurnummer waarop de materialen zijn geleverd, zullen wij dan met een akkoordbevinding aan u retour zenden.

Retourzendingen waarvan de materialen ouder dan 1 jaar na factuurdatum zijn, nemen wij niet meer retour.

Tenzij anders overeengekomen moeten de goederen franco aan Handelsonderneming Spirair B.V. - handelend onder de naam Spirair Luchttechniek - worden geretourneerd.

Vanzelfsprekend kunnen wij alleen standaard voorraad artikelen crediteren die, na een kwaliteitskeuring, nog geschikt zijn voor de verkoop. Afgekeurde goederen zullen worden verschroot. Verrekening zal plaats vinden op basis van de bruto prijzen, genoemd in de prijslijst. De kosten bedragen 15% van het bruto orderbedrag.

8. Levertijd
Voorraadartikelen:
Levertijd: 24 uur, gerekend vanaf ontvangst order, geplaatst voor 13:00 uur en gebaseerd op eerst volgende afleverroute.
Niet voorraad artikelen:
Levertijd in overleg.

9. Afhalen
Bestellingen kunnen afgehaald worden. Openingstijden t.b.v. afhalen 7:00 uur tot en met 16:00 uur.

10. Reclames
Reclames worden alleen aanvaard, indien zij worden aangegeven op de kopie vrachtbrief of schriftelijk worden ingediend en wel binnen 72 uur na de ontvangst van de goederen door de opdrachtgever.

11. Documentatie

Wij houden ons het recht voor de technische gegevens uit onze documentatie, evenals de prijzen in deze prijslijst zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

12. Kortingen
Op de diverse artikelgroepen kunnen ten behoeve van jaarafspraken en grote opdrachten kortingen verleend worden en wel volgens onderstaand schema.

Kortingsgroepen

Ronde lucht-& instortkanalen

A

Flexibele slangen

B

Roosters & Ventielen

C

Brandkleppen

G

Dakventilatoren

E

Ventilatoren en WTW units

D

Luchtgordijnen

L

Ventilatiedoorvoeren & platdakontluchtingen

J

Montage materiaal en servomotoren

F

Luchtbehandelings kasten

P

 

xxx coheteporno xvideos-com Indian Desi Aunty Nude Dance For Hindi Song Film X Gratuit Indian Bangla Sex xvideos x desi

Spirair Luchttechniek

T (033) 24 748 49 | info@spirair.nl
Bezoekadres: Klompenmaker 13, 3861 SK Nijkerk | Openingstijden afhaalbalie: ma t/m do: 07:00 - 17:00 uur, vr: 07:00 - 16:00
copyright | disclaimer | voorwaarden | nieuwsbrief | privacy statement
Regelt het...
VLA Luchtgordijnen